Quà Tết dành tặng Sếp

1

Mua rượu ngoại làm quà biếu tết cho Sếp, cho bố vợ và cho thầy giáo

Với phong tục của người Việt Nam nói riêng, các nước Châu Âu và Châu Á nói chung trong các buổi lễ...