Hộp Quà Tết Hải Hà Kotobuki 2022

 • Hộp quà Hải Hà Kotobuki ” Lộc ”

  170.000
  Hộp quà tết Hải Hà Kotobuki "Lộc" 2020 bao gồm các sản phẩm: Bánh Cracker Orito 220g Bánh Cracker Kẹp kem quai xách 320g Sôcôla Tiamo 120g Kẹo hộp Caramen 300g Kẹo đĩnh vàng Lộc Phát 180g Trà Đông đô…
 • Hộp Quà Hải Hà Kotobuki “Phúc”

  170.000
  Hộp quà tết Hải Hà Kotobuki " Phúc " bao gồm các sản phẩm : Bánh Cookies Famos 280g Bánh Cracker kẹp kem quai xách 320g Socola Fiore 200g Kẹo hộp Mix 200g Cà phê G7 288g Vỏ hộp quà…
 • Hộp Quà Hải Hà Kotobuki 2022 SET 3

  195.000
  Hộp quà tết Hải Hà Kotobuki " Phúc " bao gồm các sản phẩm : Bánh Cookies Famos 280g Bánh Cracker kẹp kem quai xách 320g Socola Fiore 200g Kẹo hộp Mix 200g Cà phê G7 288g Vỏ hộp quà…
 • Hộp Quà Hải Hà Kotobuki 2022 – Xuân Như Ý

  245.000
  Hộp quà tết Hải Hà Kotobuki " Phúc " bao gồm các sản phẩm : Bánh Cookies Famos 280g Bánh Cracker kẹp kem quai xách 320g Socola Fiore 200g Kẹo hộp Mix 200g Cà phê G7 288g Vỏ hộp quà…
 • Hộp Quà Hải Hà Kotobuki 2022 SET 2

  245.000
  Hộp quà tết Hải Hà Kotobuki " Phúc " bao gồm các sản phẩm : Bánh Cookies Famos 280g Bánh Cracker kẹp kem quai xách 320g Socola Fiore 200g Kẹo hộp Mix 200g Cà phê G7 288g Vỏ hộp quà…
 • Hộp Quà Hải Hà Kotobuki 2022 VIP1

  590.000
  Hộp quà tết Hải Hà Kotobuki " Phúc " bao gồm các sản phẩm : Bánh Cookies Famos 280g Bánh Cracker kẹp kem quai xách 320g Socola Fiore 200g Kẹo hộp Mix 200g Cà phê G7 288g Vỏ hộp quà…
 • Hộp Quà Hải Hà Kotobuki 2022 VIP2

  650.000
  Hộp quà tết Hải Hà Kotobuki " Phúc " bao gồm các sản phẩm : Bánh Cookies Famos 280g Bánh Cracker kẹp kem quai xách 320g Socola Fiore 200g Kẹo hộp Mix 200g Cà phê G7 288g Vỏ hộp quà…