Hộp quà Hải Hà Kotobuki 2020

  • Hộp quà Hải Hà Kotobuki ” Phúc” 2020

    Giá: 170.000
    Hộp quà tết Hải Hà Kotobuki " Phúc " 2020 bao gồm các sản phẩm : 1.Bánh Cookies Famos 280g 2.Bánh Cracker kẹp kem quai xách 320g 3.Socola Fiore 200g 4.Kẹo hộp Mix 200g 5.Cà phê G7 288g 6.Vỏ hộp…
  • Hộp quà Hải Hà Kotobuki ”Lộc” 2020

    Giá: 170.000
    Hộp quà tết Hải Hà Kotobuki "Lộc" 2020 bao gồm các sản phẩm: 1.Bánh Cracker Orito 220g 2.Bánh Cracker Kẹp kem quai xách 320g 3.Sôcôla Tiamo 120g 4.Kẹo hộp Caramen 300g 5.Kẹo đĩnh vàng Lộc Phát 180g 6.Trà Đông đô…